Mokesčių skaičiuoklė verslo formai pasirinkti

EUR

Pasirinkite išlaidų įvedimo būdą

Per metus
Kokios planuojamos su veikla susijusios išlaidos? EUR
Per metus
Planuojamas verslo savininko darbo užmokestis / asmeniniams poreikiams išsiimama suma
Samdomų darbuotojų darbo užmokestis
Žaliavoms/prekėms
Paslaugų pirkimai iš įmonių/gyventojų
Trumpalaikio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas Turto įsigijimo kaina Metinis nusidėvėjimas
Automobiliai
Pastatai
Įrengimai
Baldai
Kompiuteriai, programinė įranga
Kitas ilgalaikis turtas
Iš viso
Nuomai, komunalinėms išlaidoms
Komunikacijai (telefonas, internetas)
Transportui (kuras, logistika)
Reklamai
Reprezentacijai
Palūkanoms
Kitoms išlaidoms
Visos išlaidos

Rezultatai

Pažymėkite Jus dominančias verslo formas:

Verslo formų palyginimas