Apie skaičiuoklę

Mokesčių skaičiuoklė verslo formai pasirinkti skirta verslą vykdantiems ar planuojantiems vykdyti asmenims. Priklausomai nuo pasirinktos planuojamos vykdyti veiklos, Jūs sužinosite, kokias verslo formas galite rinktis, ir galėsite palyginti preliminariai mokėtinus mokesčius per metus, pasirinkus atitinkamą verslo formą. Preliminari mokestinė našta bus apskaičiuojama įvertinus Jūsų planuojamas pajamas, išlaidas bei tam tikras kitas aplinkybes.

Norėdami sužinoti Jūsų pasirinktai veiklai tinkamiausią verslo formą ir preliminariai mokėtinus mokesčius:

1. Pasirinkite planuojamą veiklą. Pasirinkite konkrečią planuojamą veiklą, nurodykite, kam ji bus teikiama, bei atsakykite į kelis kitus klausimus, kurie gali turėti įtakos apskaičiuojant preliminarią mokestinę naštą.

2. Nurodykite planuojamas pajamas.

​3. Nurodykite planuojamas išlaidas. Išlaidas galima nurodyti dviem būdais, todėl pasirinkite išlaidų nurodymo būdą:

Skaičiuoklėje nėra skaičiuojami žemiau išvardinti mokesčiai, tačiau pateikiami įspėjimai, jeigu potencialiai šie mokesčiai turėtų būti mokami:

4. Patikrinkite įvestus duomenis ir paspauskite mygtuką „Skaičiuoti“.

5. Pasirinkite verslo formą. Pagal įvestus duomenis, Skaičiuoklė pateikia verslo formas, kurias leidžiama vykdyti atsižvelgiant į planuojamą konkrečią veiklą (jos vykdymui taikomus apribojimus) ir numatomas gauti pajamas, bei apskaičiuotą preliminarią mokestinę naštą, t. y. bendrą preliminarią mokėtinų mokesčių sumą (EUR), bei kokią dalį planuojamų pajamų sudaro Skaičiuoklėje apskaičiuoti mokesčiai (%).

Verslo formos yra pateikiamos atsižvelgiant į preliminarią mokestinę naštą. Verslo forma, kurios preliminari mokestinė našta yra mažiausia, laikoma palankiausia mokesčių požiūriu ir pateikiama pirma bei išskiriama geltona žvaigždute.
Pasirinkite verslo formas, kurių mokėtinus mokesčius norite palyginti, paspausdami ant verslo formos pelyte, ir spauskite mygtuką „Palyginti“.

6. Palyginkite mokėtinus mokesčius. Verslo formų palyginimo lentelėje Skaičiuoklė pateikia pasirinktų verslo formų apskaičiuotas preliminarias mokėtinų mokesčių sumas ir taikomus tarifus.

7. Išsisaugokite rezultatus. Atliktus skaičiavimus ir rezultatus galite išsisaugoti PDF formatu paspaudę mygtuką „Saugoti (PDF)“.

--------------------------------------------------------------------------------------

Skaičiuoklėje pateikiama bendro pobūdžio orientacinė informacija naudotojui, neįvertinant individualių aplinkybių, atsižvelgiant tik į pagrindinių Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų esmines nuostatas. Skaičiuoklėje naudojami 2015 m. spalio mėn. 1 d. galiojantys mokesčių tarifai ir apibendrintos prielaidos, taip pat neatsižvelgiama į užsienio šalių mokesčių teisės aktus, kurie galėtų turėti įtakos skaičiavimams, todėl joje pateikti rezultatai gali neatspindėti faktinės situacijos. Skaičiuoklėje atsižvelgta tik į pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiklos formų apribojimus bei reikalavimus specifinėms veikloms.

Skaičiuokle neturi būti vadovaujamasi nustatant ir/ar apskaičiuojant mokėtinus mokesčius, priimant individualius verslo formos pasirinkimo sprendimus be papildomos specialistų konsultacijos. VŠĮ „Versli Lietuva“ neprisiima jokios atsakomybės už sprendimus, priimtus vadovaujantis šioje skaičiuoklėje pateikta informacija.